Zgłoś się po pięć tysięcy jeśli masz maturę i planujesz studia! Stypendia pomostowe z Fundacji Braci Potoczków

Na rok akademicki 2019/2020 Fundusz Stypendialny im. Braci Potoczków po raz kolejny daje stypendia pomostowe. Wartość jednego stypendium to 5000 zł. Warto się pospieszyć, bo przyjmowanie wniosków o rekomendację trwa tylko do 6 sierpnia.

Stypendia pomostowe to stypendia na I rok studiów. Skierowane są do ambitnych i zdolnych maturzystów z małych miast i wsi, pochodzących z niezamożnych rodzin.

Załączniki do wiadomości:

O stypendiach
Regulamin
Załącznik nr 1: Wniosek o przyznanie rekomendacji
Załącznik nr 2: Wykaz publicznych uczelni akademickich
Załącznik nr 3: Algorytm liczenia punktów z egzaminu maturalnego
Terminarz