Kelner Sommelier

Innowacja programowa : Kelner Sommelier – specjalista w dziedzinie wiedzy o winie.

Innowacja planowana w zawodzie kelner jako rozszerzenie do kwalifikacji T.09- Wykonywanie usług kelnerskich. Obejmuje 6 godzin lekcyjnych z zakresu multimedialnych lekcji z obsługi kelnerskiej, zajęcia praktyczne, konkurs wiedzy o winie. Skierowana jest do uczniów klas drugich technikum kelnerskiego ZS nr 1. Realizacja innowacji planowana jest na 2 lata, począwszy od roku szkolnego 2016/2017. Autorkami innowacji są: Jadwiga Klimczak, Danuta Kożuch -nauczycielki teoretycznych przedmiotów zawodowych .
Multimedialne lekcje z wykorzystaniem internetu pozwolą uczniom lepiej poznać regiony uprawy najważniejszych odmian winorośli na świecie, sposoby produkcji wybranych rodzajów win, ułatwią dobór win do potraw, przedstawią nomenklaturę winiarską, nazwy używane przy degustacji win i słownik ocen.
Opisana innowacja ma na celu: poszerzenie i wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły, podniesienie jakości pracy szkoły, umożliwienie rozwoju i rozbudzenia zainteresowań uczniów, stworzenie możliwości do zaprezentowania różnorodnych i niestandardowych umiejętności uczniów.


Umiejętności praktyczne we współczesnym świecie są niezwykle ważne, ponieważ otwierają drogę do poszukiwania pracy. W naszej szkole kładziemy duży nacisk na naukę przedmiotów zawodowych, staramy się uczyć zarówno metodami tradycyjnymi, jak i wykorzystując zdobycze współczesnej techniki: multimedia, programy interaktywne oraz aktywizację uczniów i zajęcia praktyczne. Program nauczania w zawodzie kelnera obejmuje tylko podstawowe zagadnienia związane z zawodem kelnera sommeliera, dlatego chciałyśmy poszerzyć zagadnienia dotyczące wina i zasad ich serwowania zgodnie z wymogami i standardami obowiązującymi obecnie w restauracjach.
Na przełomie października i listopada 2016r. w naszej szkole zrealizowana została innowacja pedagogiczna „Kelner Sommelier –specjalista w dziedzinie wiedzy o winie”. Innowacja skierowana była do uczniów klasy 2 m technikum, przygotowujących się do zawodu kelnera, jako rozszerzenie kwalifikacji T.09- Wykonywanie usług kelnerskich. Autorkami tego przedsięwzięcia były mgr inż. Jadwiga Klimczak i mgr inż. Danuta Kożuch. Innowacja obejmowała multimedialne lekcje z obsługi kelnerskiej, zajęcia praktyczne w serwowaniu wina i konkurs wiedzy o winie. Wprowadzenie tej innowacji miało na celu:
– poszerzenie i wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły,
– podniesienie jakości pracy szkoły,
– umożliwienie rozwoju i rozbudzenia zainteresowań uczniów,
– stworzenie możliwości do zaprezentowania różnorodnych i niestandardowych umiejętności uczniów,
– motywowanie uczniów do intensywnej pracy.
Prezentacje multimedialne i lekcje z wykorzystaniem Internetu pozwoliły uczniom lepiej poznać regiony uprawy najważniejszych odmian winorośli na świecie, sposoby produkcji wybranych rodzajów win, poprawiły umiejętność trafnego doboru win do potraw. Przedstawiły nomenklaturę winiarską, nazwy używane przy degustacji win i słownik ocen. Na lekcji języka francuskiego z mgr Agnieszką Szczerbą młodzież poznała prawidłowe wymowy najważniejszych regionów winiarskich Francji oraz typowe szczepy winorośli, a co za tym idzie, nazwy znanych win francuskich.
Ostatnim etapem tej innowacji było przeprowadzenie konkursu wiedzy o winie. Uczniowie rozwiązali test i przedstawili przygotowaną prezentację multimedialną. Najwyższy wynik i I miejsce zdobyła Magdalena Kruczek. Najciekawszą prezentację multimedialną dotyczącą degustacji win przygotował Olaf Kowal.
Dnia 17 listopada 2016 pani wicedyrektor mgr inż. Małgorzata Mazur wręczyła dyplomy i nagrody laureatom konkursu. Innowacja poddana została ewaluacji, zajęcia prowadzone będą w następnym roku szkolnym.