ETwinning

“Odkrywanie szlaków w sztuce i smaku”
„Discovering trails in art and taste”

O projekcie.
Nie zawsze jesteśmy świadomi dziedzictwa kulturowego i artystycznego naszego kraju, niniejszy projekt ma na celu odkrywanie historii otaczających nas dzieł sztuki i innych krajów europejskich. Uczniowie utworzą mini przewodniki po artystycznych i kulinarnych szlakach swojego kraju w formie ulotek, plakatów i / lub prezentacji power point, w tym map, zdjęć i informacji o punktach orientacyjnych.

CELE
– Dowiedzieć się o swojej historii, kulturze i tożsamości.
– Ocena historycznego i kulturowego dziedzictwa własnego kraju i zachęcenie studentów do pielęgnowania tradycji.
– Uczenie się dziedzictwa historycznego i kulturowego innych cywilizacji.
– Zwiększenie tolerancji wśród studentów wobec nowych kultur, zwyczajów i tradycji.
– Rozwijanie umiejętności językowych uczniów.
– Motywowanie uczniów do doskonalenia języka angielskiego poprzez wymianę informacji między rówieśnikami.

OCZEKIWANE REZULTATY
Głównym celem jest stworzenie sieci szkół europejskich, które mogą współpracować i realizować innowacyjne projekty oparte na wykorzystaniu nowych technologii i wymianach kulturowych. Uczniowie i nauczyciele poszerzą swoją wiedzę na temat dziedzictwa artystycznego i kulturowego swojego kraju i innych krajów europejskich.

Kulturowo – kulinarna podróż na
Sycylie –„Wyspę Słońca”

W dniach od 2 – 6 lutego 2020 uczennica z naszej szkoły Anna Chlipała wraz z opiekunem Celina Bigos, wzięły udział w międzynarodowym spotkaniu w ramach pracy projektu eTwinning.
W programie wizyty znalazło się odkrywanie bogatej historii regionu, zwiedzanie miejsc umieszczonych na liście UNESCO, poznawanie smaków lokalnej kuchni oraz imprezy integracyjne z młodzieżą z Włoch i Turcji.

Warto było tam być!


“500 years in women’s portraits” in Prezi

PROJEKT ETWINNING „TU ERES EL CUADRO” – „YOU ARE THE PICTURE”

ETwinning, jako społeczność szkolna, to forma nauczania, gdzie poprzez wykorzystanie komputera, Internetu, różnorodnego oprogramowania, aparatu, kamery, narzędzi, które stały się integralną częścią życia przeciętnego młodego człowieka, realizowane są najróżniejsze projekty edukacyjne z innymi szkołami.
Wraz z początkiem roku szkolnego (w listopadzie 2016r.)w naszej szkole został wdrożony międzynarodowy projekt online na platformie eTwinning: “Youare the picture – Tu eres el cuadro”.
Młodzież z klas liceum i technikum naszej szkoły, angażuje się chętnie w inną formę „zabawy” z językiem będąc w interakcji z zagranicznymi rówieśnikami. Nasi uczniowie biorą czynnie udział w ciekawych zadaniach projektowych, używając tylko języka angielskiego oraz wiedzy z zakresu literatury, malarstwa i sztuki, wykorzystując nowoczesne narzędzia technologii informacyjno – komunikacyjnej.
Zadaniem uczniów w projekcie jest przedstawienie znanych obrazów malarstwa europejskiego w fotografii. Głównymi bohaterami tych obrazów są sami uczniowie, którzy pozują do zdjęć i naśladują postaci znajdujące się na wybranych dziełach. Przedstawiony obraz może być wierna kopią lub własną, dowolną interpretacją arcydzieła. Uczniowie nie tylko fotografują się do arcydzieł malarstwa europejskiego, ale także w każdym miesiącu rozwiązują zadania projektowe – quizy, projekty, itp. oraz wymieniają doświadczenia z obcokrajowcami.

Cele projektu:

  • poznanie arcydzieł malarstwa europejskiego,
  • poznanie głównych kierunków w sztuce,
  • analizowanie i interpretowanie dzieł malarskich,
  • korzystanie z technologii informacyjnych oraz programów graficznych,
  • zwiększenie kompetencji językowych,
  • tworzenie tekstów inspirowanych dziełami malarskimi,
  • rozwijanie umiejętności pracy w zespole,
  • rozwijanie kreatywności oraz wrażliwości na sztukę.

Projekt ten będzie kontynuowany do czerwca 2017r.
Cele i zadania projektu pozostają w korelacji z programami nauczania następujących przedmiotów: język angielski, język polski, wiedza o kulturze, informatyka.

OPIEKUNOWIE PROJEKTU:
1. mgr Małgorzata Prusak
2. mgr Ewa Pierzchała – Jasik
3. mgr Joanna Rówińska
4. mgr Małgorzata Ostolska
5. mgr Aleksandra Seruga – Adamek

UCZESTNICY PROJEKTU:
1. Jakub Siedlarz – klasa 2f – fotografia
2. Nicole Plichta – klasa 2e
3. Maria Cebula – klasa 2e
4. Lidia Zaryczny – klasa 2j
5. Aneta Tokarczyk – klasa 2j
6. Wojciech Wnęk – klasa 2j
7. Anna Golonka – klasa 2j
8. Tomasz Dziedzina – klasa 2j
9. Natalia Seruga – klasa 2m
10. Beniamin Małek – klasa 3e
11. Emil Kuszenin – klasa 3e
12. Kamil Biedrawa – klasa 3m
13. Szymon Dudka – klasa 3j
14. Joanna Jaworska – 2b

Sukcesy międzynarodowego projektu eTwinning: „You are the picture – Tu eres el cuadro”:

Krajowa Odznaka Jakości nadana przez Narodowe Biuro Kontaktowe Programu eTwinning dn. 4.08.2017 r.

Europejska Odznaka Jakości nadana przez Centralne Biuro eTwinning dn. 25.10.2017 r.