Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej jako odpowiedź na potrzeby rynku pracy

Poniżej regulamin wraz z załącznikami oraz listy osób zakwalifikowanych do projektu.

Regulamin uczestnictwa w projekcie
Załącznik nr1: Formularz rekrutacyjny
Załącznik nr2: Deklaracja uczestnictwa w projekcie
Załącznik nr3: Oświadczenie uczestnika projektu
Załącznik nr4: Zaświadczenie ze szkoły
Załącznik nr5: Oświadczenie o niepełnosprawności
Załącznik nr6: Zakres danych osobowych do SL
Załącznik nr7: Oświadczenie uczestnika o zmianie statusu na rynku pracy