Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej jako odpowiedź na potrzeby rynku pracy

Poniżej regulamin wraz z załącznikami oraz listy osób zakwalifikowanych do projektu.

DLA UCZNIÓW:

Regulamin uczestnictwa w projekcie
Załącznik nr1: Formularz rekrutacyjny
Załącznik nr2: Deklaracja uczestnictwa w projekcie
Załącznik nr3: Oświadczenie uczestnika projektu
Załącznik nr4: Zaświadczenie ze szkoły
Załącznik nr5: Oświadczenie o niepełnosprawności
Załącznik nr6: Zakres danych osobowych do SL
Załącznik nr7: Oświadczenie uczestnika o zmianie statusu na rynku pracy


DLA NAUCZYCIELI:

Załącznik nr 1 – Formularz rekrutacyjny
Załącznik nr 2 – Deklaracja uczestnictwa
Załącznik nr 3 – Oświadczenie uczestnika
Załącznik nr 4 – Zaświadczenie ze szkoły
Załącznik nr 5 – Oświadczenie o niepełnosprawności
Załącznik nr 6 – Zakres danych osobowych
Załącznik nr 7 – Oświadczenie o statusie na rynku pracy
Załącznik nr 8 – Rezygnacja z udziału