Złoty i srebrny laur

 

Mając na uwadze dobro polskiej młodzieży oraz troskę o jej patriotyczne wychowanie, które nierozerwalnie łączy się z poznaniem i umiłowaniem przeszłości i historii własnego narodu, w Zespole Szkół nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Nowym Sączu podjęto działania zmierzające do realizacji tego szczytnego zadania.

W roku szkolnym 2010/2011 powstał projekt edukacyjno-wychowawczy pt. „Czy znam patrona swojej szkoły?” Patron Szkoły – KOMISJA EDUKACJI NARODOWEJ jest dla społeczności uczniowskiej okazją i wezwaniem, by poznać historię własnej ojczyzny w tym zakresie czasowym i nie tylko, jak również poznać historię własnej szkoły, której patronuje Komisja Edukacji Narodowej od prawie półwieku, wpisaną w dzieje miasta i  regionu.

 

Laureaci konkursu o patronie

 

Projekt adresowany jest do młodzieży uczącej się w Zespole Szkół nr 1, a w szczególności dla klas pierwszych. Celem tego projektu jest przede wszystkim uwrażliwienie uczniów na rozwój osobowy w oparciu o wartości patriotyczne, historyczne i moralne, wychowanie patriotyczne, by kończąc naukę w naszej szkole absolwenci byli świadomi obowiązków i zadań obywatelskich w ojczyźnie. Efektem tego projektu jest nagroda  uczniów najlepszego z najlepszych, którzy spełnią kryteria  postawione im w regulaminie. Nagrodą jaką może uzyskać uczeń po spełnieniu kryteriów jest nagroda „Złoty Laur” dla absolwenta i „Srebrny Laur” dla kończących daną klasę w roku szkolnym  w postaci statuetki z logo szkoły w odpowiednich do zwycięstwa kolorach oraz dyplom. W przypadku absolwentów laureatów „Złotego Laura” Dyplom otrzymują również rodzice nagrodzonych. Do tej pory w szkole nagrodzonych „Złotym Laurem”  zostało trzech absolwentów z każdego poziomu kształcenia (Technikum, Liceum Ogólnokształcące, Zasadnicza Szkoła Zawodowa) i trzech uczniów „Srebrnym Laurem”.

 

Rozdanie Złotych Laurów

 

Projekt realizowany był poprzez następujące działania:

 

-opracowanie regulaminu nagrody-projektu;

-zapoznanie nauczycieli wychowawców z kryteriami nagrody-projektu;

-przygotowanie i opracowanie konkursu w formie testu z zakresu historii Komisji Edukacji Narodowej i historii Polski w tym okresie;

-przeprowadzenie konkursu w roku szkolnym 2010/2011 dla chętnych  uczniów, a w roku szkolnym 2011/2012 dla klas pierwszych;

-sprawdzenie i podsumowanie konkursu, rozdanie wcześniej przygotowanych dyplomów i nagród książkowych;

-przeprowadzenie audycji o laureatach „Złotego Laura” w roku szkolnym 2011/2012;

-przygotowanie i przeprowadzenie audycji o patronie szkoły dla całej społeczności szkolnej z okazji święta patronalnego szkoły w dniu 14. Października;

-opracowanie i przygotowanie statuetek nagród dla laureatów;

-uroczyste wręczenie nagród dla laureatów „Srebrnego Laura” i „Złotego Laura” i ich rodziców w dniu zakończenia nauki szkolnej;

 

Pierwsza laureatka z rodzicami oraz Złoty Laur i Księga Pamiątkowa

 

Nadal prowadzone są prace związane z realizacją nagrody-projektu.