Obsługa Synchroniczna

Obsługa Synchroniczna

Opracowany innowacyjny program pedagogicznydotyczy przedmiotu „Obsługa kelnerska” w części zajęć teoretycznych i praktycznych. Skierowana jest do uczniów klas drugich technikum kelnerskiego ZS nr 1. Realizacja innowacji zaplanowana została na rok szkolny 2017/2018 oraz 2018/2019 z możliwością jej dalszej kontynuacji.
Wprowadzenie tej innowacji miało na celu:
– podniesienie jakości pracy szkoły,
– uatrakcyjnienie zajęć z obsługi kelnerskiej
– umożliwienie rozwoju i rozbudzenia zainteresowań uczniów
– stworzenie możliwości do zaprezentowania różnorodnych i niestandardowych umiejętności uczniów
– swobodne posługiwanie się wiedzą kelnerską
– zachęcanie do poszukiwania atrakcyjnych form obsługi
W ramach realizacji programu „Obsługa synchroniczna” młodzież miała możliwość zapoznania się z obsługą synchroniczną. Przykładowe filmy były pomocne w opracowaniu własnego planu obsługi klienta, uwidoczniły momenty serwowania potraw na które w szczególności należy zwrócić uwagę. Ćwiczenia z doborem różnych metod obsługi pomogły usystematyzować i poszerzyć zdobytą wiedzę. Lekcje z wykorzystaniem tej metody nauczania cieszyły się większą aktywnością uczniów oraz ich zainteresowaniem.
Uczniowie kl.2m wraz z nauczycielem podsumowując zdobyte umiejętności z zakresu obsługi synchronicznej zorganizowali lekcję otwartą. Jej uczestnicy wykazywali duże zainteresowanie. Mając świadomość tego iż rynek pracy oraz rozwijająca się sieć gastronomiczna wymusza na nas przygotowanie młodzieży do niestandardowych metod serwowania potraw wprowadzamy nowe rozwiązania nie ujęte w podstawie programowej.
Podsumowaniem innowacyjnego programu był konkurs „Mistrz tacy” w którym największą wiedzą wykazali się następujący uczniowie:
• I miejsce Justyna Zając
• II miejsce Monika Hasior
• III miejsce Aneta Syktus

GRATULUJEMY!