Rosyjski od podstaw

Pomysł innowacji powstał w odpowiedzi na rosnące zainteresowanie nauką języka rosyjskiego oraz z myślą o uczniach Zespołu Szkół nr1, którzy chcą zdobyć nowe umiejętności. Ważnym impulsem do powstania w/w innowacji była chęć zwiększenia efektywności i motywacji uczniów w procesie nauczania języków obcych.  Rozwój systemów społecznych, Internetu, pojawianie się nowych zawodów, możliwość podróżowania powodują, że wzrasta zainteresowanie nauką języków obcych. Nie ma możliwości ich nauki, bez konieczności systematycznej pracy oraz samokształcenia. Rolą nauczyciela jest tak poprowadzić młodzież w jego drodze do samodoskonalenia i samorealizacji, aby proponowane podczas innowacji Rosyjski od podstaw metody były efektywne i motywowały do dalszego wysiłku. Współczesny świat wymaga od pedagogów kreowania ludzi twórczych, zdolnych umiejących współpracować w zespole, posługujących się językami obcymi.