Technik technologii żywności, specjalność cukiernik

Oferta dla absolwentów szkoły podstawowej i gimnazjum

Przedmioty rozszerzone: język angielski, biologia

Języki obce: język angielski, język niemiecki

Chcesz być mistrzem branży cukierniczej, kreować nowe trendy w produkcji żywności, oceniać jakość i nadzorować jej produkcję – wybierz ten zawód.
Po zakończeniu nauki i uzyskaniu kwalifikacji będziesz specjalistą w produkcji wyrobów spożywczych oraz nowoczesnych technik technologii żywności. Edukację możesz kontynuować na kierunkach : technologia żywności, żywienie człowieka lub prowadzić własną działalność gospodarczą.

Uzyskasz kwalifikacje w zawodzie:

  • T.04– Produkcja wyrobów cukierniczych
  • T.16 – Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych