Technik technologii żywności, specjalności cukiernik i piekarz

Technik technologii żywności potrafi: wytwarzać produkty spożywcze – różnego rodzaju pieczywo, obsługiwać maszyny i urządzenia stosowane do produkcji wyrobów spożywczych, organizować i nadzorować przebieg procesów technologicznych w przetwórstwie spożywczym, kontrolować pracę maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności. Może pracować w przedsiębiorstwach przetwórstwa spożywczego, w instytucjach zajmujących się badaniem i oceną żywności, w firmach cukierniczych, piekarniach, laboratorium dokonującym analizy i oceny żywności.

Uzyskasz kwalifikacje w zawodzie:

  • SPC.01 Produkcja wyrobów cukierniczych
  • SPC.03 Produkcja wyrobów piekarskich
  • SPC.07 Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych