Technik hotelarstwa

Oferta dla absolwentów szkoły podstawowej i gimnazjum

Przedmioty rozszerzone: język angielski, geografia

Języki obce: język angielski, język rosyjski

Jesteś otwarty, komunikatywny, chcesz spotykać ciekawych ludzi – zostań „hotelarzem”.
W trakcie edukacji zdobędziesz umiejętności fachowej i kompleksowej obsługi gościa hotelowego, technik pracy na stanowiskach w różnych rodzajach i kategoriach bazy hotelowej, organizowania pracy w zakładzie hotelarskim.
Ukończenie technikum daje Ci szansę zdobycia ciekawego i poszukiwanego zawodu na rynku pracy, możliwość prowadzenie własnego obiektu. Jako absolwent możesz kontynuować naukę na każdym kierunku studiów lub wybrać studia ściśle związane z profilem nauczania w technikum: hotelarstwo, turystyka, marketing i ekonomia, zarządzanie.

Uzyskasz kwalifikacje w zawodzie:

  • T.11 – 1 Planowanie i realizacja usług w recepcji
  • T.12 – Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie