Zwiększenie potencjału sądeckich szkół ponadgimnazjalnych poprzez inwestycje w kształcenie

Uwaga: Kolejna rekrutacja uczniów do projektu odbędzie się od 8 grudnia 2017 roku do 8 stycznia 2018 roku. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z regulaminem projektu, który będzie realizowany u nas w Zespole Szkół nr 1:

Regulamin
Formularz zgłoszeniowy
Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych
Oświadczenie uczestnika projektu
Deklaracja uczestnictwa w projekcie
Zakres danych osobowych dla ucznia


Regulamin rekrutacji do pomocy stypendialnej