Zwiększenie potencjału sądeckich szkół ponadgimnazjalnych poprzez inwestycje w kształcenie

Uwaga: Kolejna rekrutacja uczniów do projektu odbędzie się od 8 grudnia 2017 roku do 8 stycznia 2018 roku. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z regulaminem projektu, który będzie realizowany u nas w Zespole Szkół nr 1:

Regulamin projektu


Formularz zgłoszenia – uczniowie
Oświadczenie
Deklaracja
Formularz zgłoszenia – nauczyciele
Wykaz zajęć i grup
Zakres danych osobowych ucznia
Zakres danych osobowych nauczyciela
Informacja do SL


Regulamin rekrutacji do pomocy stypendialnej