Zwiększenie potencjału sądeckich szkół ponadgimnazjalnych poprzez inwestycje w kształcenie

Uwaga: Kolejna rekrutacja uczniów do projektu odbędzie się od 8 grudnia 2017 roku do 8 stycznia 2018 roku. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z regulaminem projektu, który będzie realizowany u nas w Zespole Szkół nr 1:

Regulamin
Formularz zgłoszeniowy
Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych
Oświadczenie uczestnika projektu
Deklaracja uczestnictwa w projekcie
Zakres danych osobowych dla ucznia


Terminy zajęć z projektu:

Styczeń 2019
Luty 2019
Marzec 2019
Kwiecień 2019


Regulamin rekrutacji do pomocy stypendialnej


Rekrutacja na szkolenia dla nauczycieli w ramach projektu:

Informacja
Regulamin
Załącznik nr 3 – Oświadczenie
Załącznik nr 4 – Deklaracja
Załącznik nr 5 – Formularz zgłoszeniowy
Załącznik nr 6 – Oświadczenie dotyczące danych osobowych
Załącznik nr 8 – Zakres danych osobowych