Podręczniki i materiały ćwiczeniowe

Poniżej listy zawierające wykazy podręczników i materiałów ćwiczeniowych (takich, które uczeń ma obowiązek zakupić) dla wszystkich klas do przedmiotów ogólnokształcących oraz do przedmiotów zawodowych na rok szkolny 2018/2019

 

PRZEDMIOTY OGÓLNOKSZTAŁCĄCE


V Liceum Ogólnokształcące


Technikum nr 1


Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 i Branżowa Szkoła I stopnia


PRZEDMIOTY ZAWODOWE