Oferta edukacyjna

Zespół Szkół nr 1 im. KEN w Nowym Sączu tworzą: V Liceum Ogólnokształcące, Technikum nr 1 i Szkoła Branżowa I stopnia.

V Liceum Ogólnokształcące proponuje szeroką ofertę klas z różnymi rozszerzeniami. Absolwenci liceum osiągają wysokie wyniki podczas egzaminu maturalnego. Około 95% z nich kontynuuje naukę na studiach wyższych. Szkoła współpracuje z uczelniami wyższymi, organizuje wyjazdy na seminaria naukowe i wykłady matematyczne.

W Technikum nr 1 uczniowie kształcą się w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik kelner, technik technologii żywności o specjalności cukiernik i technik hotelarstwa. Technikum osiąga bardzo wysoką zdawalność egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

W Szkole Branżowej I stopnia młodzież zdobywa kwalifikacje w zawodzie kucharz.

W szkole działa wiele kół zainteresowań: turystyczne, matematyczne, teatralne oraz wolontariat. Tradycją szkoły są: Rajd Beskidników, dzień otwarty dla rodziców, dzień elegancji, Festiwal Młodych Talentów, Festiwal Piosenki Patriotycznej. Za działalność wychowawczą i patriotyczną szkoła została nagrodzona certyfikatami: Szkoła bez przemocy, Szkoła z klasą, „Civis et Patria”, Certyfikat „dobrze zaPROJEKTOWANA Szkoła 2017”.
Praktyczną naukę zawodu uczniowie odbywają w warsztatach szkolnych, mają też możliwość wyjazdu na praktykę nad morze i uczestnictwa w różnorakich zajęciach dodatkowych np. kursy: barmaństwa, baristy, potraw regionalnych, zdobnictwa cukierniczego, carvingu, dietetyki, obsługi kas fiskalnych a także kursy językowe.

Dziewczęta spoza Nowego Sącza mogą zamieszkać w szkolnym internacie przy ul. Reja 8.

Proponowane oddziały – oferta dla absolwentów szkoły podstawowej i gimnazjum:

V Liceum Ogólnokształcące:

Technikum nr 1:

Szkoła Branżowa I Stopnia: