100 myśli na 100-lecie Odzyskania Niepodległości!

Z okazji upamiętnienia 100- tnej Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości w naszym Internacie została zorganizowana akcja
100 myśli na 100- lecie Odzyskania Niepodległości”.

Kampania miała na celu upamiętnienie jednego z najważniejszych wydarzeń historycznych naszego Narodu jakim było przywrócenie nam państwowości. Każda z Wychowanek poproszona została o wpisanie cytatów, powiedzeń, wierszy, czy też własnych przemyśleń, które wyrażają miłość do Ojczyzny i dotyczą odzyskania przez Nią niepodległości. Wszystkie Mieszkanki zaangażowały się w akcję, a wynikiem ich pracy jest gazetka ścienna, zawierająca 100 złotych myśli młodych osób cieszących się teraz wolnością naszego kraju.

ZAJĘCIA INTEGRACYJNE 2018

Spotkanie integracyjne w miesiącu wrześniu przebiegło pod hasłem „Budujemy pozytywną atmosferę w grupie”.

Zajęcia miały na celu poznanie się wychowanek, które po raz pierwszy zamieszkały w internacie oraz  tych, które mieszkają tu już kolejny rok. Zabawy integracyjne wprowadziły przyjazną atmosferę, a dyskusja i praca w grupach przyczyniły się do wypracowania wspólnego kontraktu grupy wychowawczej.

SPOTKANIE Z RODZICAMI

Serdecznie zapraszamy Rodziców Wychowanek mieszkających w naszym internacie na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się 14. września (piątek) o godzinie 17:00 w świetlicy internatu. Zapraszamy!

ZAKWATEROWANIE

Uprzejmie informujemy, że zakwaterowanie do Internatu ZS nr 1 rozpocznie się w niedzielę 2. września o godzinie 16:00.

Pełne żywienie wychowanek rozpocznie się śniadaniem w poniedziałek 3. września. Zapraszamy!

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH

Lista osób zakwalifikowanych do Internatu Zespołu Szkół nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Nowym Sączu, na rok szkolny 2018/2019 ogłoszona zostanie 13 lipca o godzinie 13:00.

Do dnia 12 lipca uczennice, które ubiegają się o przyjęcie do Zespołu Szkół nr 1 im. KEN w Nowym Sączu, mogą jeszcze składać podania. Zapraszamy!

REKRUTACJA DO INTERNATU

Serdecznie zapraszamy do składania podań do naszego Internatu na rok szkolny 2018/2019.

Od 8 maja 2018r. rozpoczynamy nabór do naszego internatu. Podania mogą składać wszystkie dziewczęta, które ubiegają się o przyjęcie do klas pierwszych w sądeckich szkołach średnich oraz te, które już uczęszczają do tutejszych szkół ponadgimnazjalnych. Nabór trwa do zakończenia rekrutacji do klas pierwszych.

Kwestionariusze prosimy składać w internacie przy ul. Reja 8 w Nowym Sączu.


Kwestionariusz podania do pobrania:

POŻEGNANIE MATURZYSTEK 2018

Dnia 18. kwietnia 2018 roku, podczas uroczystego spotkania wszystkich wychowanek naszego internatu, pożegnałyśmy tegoroczne Maturzystki.

Uroczysty wieczorek pożegnalny rozpoczęła prezentacja multimedialna, w której zamieszczone były zdjęcia Maturzystek od czasu przyjęcia ich do internatu. Niektóre Wychowanki miały w oczach łzy radości i wzruszenia, gdyż zobaczyły siebie sprzed 4 lat nauki, gdzie dopiero zaczynała się ich przygoda z internatem i kształceniem w Nowym Sączu. Następnie młodsze rocznikowo mieszkanki, zaprezentowały humorystyczne wiersze o każdej Maturzystce, zamieszczając w nich charakteryzujące je cechy osobowości, zainteresowania i ciekawe wspomnienia. Przedstawiony też został montaż słowno – muzyczny, mówiący o wartościach przyjaźni, prawdy, dobra i piękna oraz pozostania wiernym swoim ideałom. Na zakończenie wręczone zostały pamiątkowe upominki oraz życzenia dalszych sukcesów osobistych, edukacyjnych i zawodowych.

WIECZÓR WIGILIJNY

20 grudnia uczestniczyłyśmy w pięknym i tradycyjnym wydarzeniu – Wieczorze Wigilijnym, który corocznie już obchodzimy w naszym internacie.

To podniosły i uroczysty czas, podczas którego przypominamy sobie ważne dla Chrześcijan wydarzenie, jakim było Narodzenie się Jezusa Chrystusa. Młodzieżowa Rada Internatu przygotowała na tę okoliczność piękne Jasełka, które zobrazowały wydarzenie minionych czasów, ale również poruszyły serca współczesnych na osobiste przyjęcie Zbawiciela oraz uniwersalnych wartości jakimi są prawda, dobro i piękno. Wieczór ten jest dla nas zawsze okazją do złożenia sobie życzeń, przeproszenia i otwarcia się na każdą osobę mieszkającą w internacie. To czas zadumy, ale też radości i przyjaznej aury budującej rodzinną atmosferę naszego „drugiego domu”.

KONKURS „MAM TALENT”

Dnia 7.12.2017 roku odbył się międzyinternacki konkurs „Mam Talent”.

Zorganizowany on został przez Internat Międzyszkolny w Starym Sączu. Na kanwie znanego telewizyjnego show młodzież z internatów miasta i powiatu nowosądeckiego mogła zaprezentować swoje umiejętności oraz talenty w trzech kategoriach: muzycznym, scenicznym i plastycznym. Nasz internat reprezentowały: Kinga Bogaczyk oraz trio Paulina Karczewska, Gosia Świerczek i Natalia Gołdyn. Podczas konkursu dziewczęta miały okazję nie tylko do zaprezentowania siebie na scenie, ale również nawiązania nowych znajomości, rozmów, wymiany doświadczeń i wspólnej zabawy. Serdecznie dziękujemy za zaproszenie oraz upominki, a zwycięzcom gratulujemy wygranej!

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć, udostępnionych nam przez Międzyszkolny Internat w Starym Sączu.

PODZIĘKOWANIA DLA PANI MARYSI

W październiku 2017 roku odbyło się uroczyste pożegnanie i przejście na emeryturę Pani Marii Skoczeń.

Pani Marysia była długoletnim pracownikiem naszego internatu. Z należytą troską dbała o prawidłowe odżywianie się wszystkich mieszkanek internatu. Od wczesnych godzin rannych przygotowywała dla nich pyszne śniadania oraz obiady. Z matczyną troską zachęcała do korzystania z posiłków, które dawały im siłę do nauki i aktywnego odpoczynku. Zawsze punktualna i sumienna, z zaangażowaniem brała czynny udział w życiu internatu, niosąc pomoc w każdej sytuacji. Pani Marysi życzymy na emeryturze samych zdrowych, spokojnych i radosnych dni.


Modded by Wojciech Gorzan & Wojtek Koroński
Member of The Internet Defense League
Powered by WordPress | Designed by: SharePoint Hosting | Thanks to Virtual Desktops, Project Server and Microsoft SharePoint