ZAKWATEROWANIE DO INTERNATU

Poniżej zamieszczamy informacje dotyczące zakwaterowania wychowanek do internatu na rok szkolny 2021/2022.

I. 31 sierpnia 2021r. przyjazd wychowanek do internatu w godzinach:

a). od 16:00 do 18:00 wychowanki nowoprzyjęte

b). od 18:00 do 20:00 wychowanki kontynuujące zamieszkanie

II. Prosimy Rodziców i Wychowanki o zapoznanie się z Regulaminem Funkcjonowania Internatu w czasie epidemii w roku szkolnym 2021/2022 oraz dostarczenie podczas zakwaterowania wypełnionego: Oświadczenia, Deklaracji dotyczącej żywienia oraz Formularza zgłoszenia pobytu czasowego.

a). Regulamin funkcjonowania internatu w czasie pandemii REGULAMIN

b). Oświadczenia Rodzica/ Opiekuna prawnego OŚWIADCZENIA

c). Deklaracja dotycząca żywienia DEKLARACJA

d). Formularz zgłoszenia pobytu czasowego FORMULARZ

III. W dniu kwaterowania nie będzie wyżywienia, żywienie rozpocznie się od obiadu 1 września.

AWARIA LINII TELEFONICZNEJ I INTERNETOWEJ

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że na łączu linii telefonicznej i internetowej trwa usuwanie awarii. Termin naprawy został wyznaczony na 1 września 2021 r. do godziny 23:59.

Rodzice uczennic ZS nr 1 mogą kontaktować się z Kierownikiem Internatu za pomocą Dziennika elektronicznego.

Prosimy o cierpliwość, przepraszamy za utrudnienia.

WYNIKI REKRUTACJI DO INTERNATU

Poniżej zamieszczamy listę osób przyjętych do internatu oraz znajdujących się na liście rezerwowej.

Szczegóły dotyczące procedury zakwaterowania oraz aktualnych opłat za pobyt i wyżywienie zostaną opublikowane 26 sierpnia 2021r.

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI

Pragniemy poinformować o obowiązujących terminach postępowania rekrutacyjnego do Internatu ZS nr1 w Nowym Sączu.

Harmonogram został ustalony na podstawie ogłoszonych przez MEN terminów postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022.

Termin składania wniosków: 17 maja – 2 sierpnia 2021

Termin ogłoszenia listy osób przyjętych: 4 sierpnia 2021, godz. 14:00 

Termin rekrutacji uzupełniającej: 5 sierpnia – 26 sierpnia 2021

Ogłoszenie ostatecznej listy osób przyjętych: 27 sierpnia 2021, godz. 14:00

REKRUTACJA DO INTERNATU 2021/2022

17 maja 2021r. rozpoczynamy nabór do Internatu Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Sączu.

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami rekrutacji do naszego internatu na rok szkolny 2021/2022. W zakładce „REKRUTACJA” zamieszczony został regulamin i harmonogram rekrutacji, procedura składania wniosków oraz wzory dokumentów wymaganych w postępowaniu kwalifikacyjnym.

__DM

PODZIĘKOWANIA DLA MATURZYSTEK

Drogie Maturzystki!

Kończy się pewien etap w Waszym życiu, a jednocześnie rozpoczyna kolejny. Dziękujemy Wam za wspólnie spędzony czas, młodzieńczą radość, spontaniczność i aktywny udział w życiu społeczności internatu. Kształtujcie w sobie szlachetność, wytrwałość i spełniajcie swoje marzenia.
Pragniemy podziękować również Waszym Rodzicom za okazywane wsparcie, zaangażowanie w Wasz rozwój oraz życzliwe współdziałanie z naszym internatem.

 

REKRUTACJA 2021/2022

Uprzejmie informujemy, iż rekrutacja do Internatu Zespołu Szkół nr1 w Nowym Sączu rozpocznie się 17 maja 2021r.

Szczegółowe zasady rekrutacji oraz wykaz niezbędnych dokumentów, wymaganych w procesie rekrutacji, zostanie zamieszczony na stronie internetowej naszego internatu w miesiącu maju.

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ ZIEMI

22 kwietnia  obchodzimy Światowy Dzień Ziemi.

Jego nadrzędnym celem jest promowanie postaw proekologicznych w społeczeństwie i zachęcanie do trybu życia, który jest bardziej przyjazny dla naszej planety. Organizatorzy Dnia Ziemi chcą uświadomić politykom i obywatelom, jak kruchy jest ekosystem planety ludzi. Jeżeli bowiem będziemy ją konsekwentnie, bezmyślnie niszczyć i zaśmiecać, to niestety – nasi potomkowie nie będą mogli zdrowo żyć. Jeżeli każdy z nas w swoich codziennych wyborach będzie miał na względzie środowisko naturalne i będzie wybierał świadomie – wiele może się zmienić.  Dając przykład innym zmieniamy myślenie swojego najbliższego otoczenia, a te kręgi z czasem będą zataczać się coraz szerzej. Czasami nie trzeba robić w swoim życiu wielkich rewolucji, żeby zdziałać wiele dobrego. Pamiętajcie, że los naszej planety jest w naszych rękach.

 

___AP

PAMIĘTAMY…

Miesiąc kwiecień przypomina nam o ważnych wydarzeniach z kart historii II wojny światowej.

13 kwietnia 1943 roku polskie społeczeństwo dowiedziało się o odkryciu masowych grobów w Lesie Katyńskim koło Smoleńska. Dla uczczenia pamięci i oddania hołdu Ofiarach zbrodni, 13 kwietnia został ustanowiony przez Sejm RP Dniem Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej.

19 kwietnia przypada 78. Rocznica Powstania w Getcie Warszawskim. To akt heroicznej walki członków żydowskiej organizacji zbrojnej przeciw nazistowskim Niemcom. Stanowił ono pierwsze wielkomiejskie powstanie w okupowanej Europie.

Oddajemy hołd Ofiarom zbrodni, pamiętając o nich w rocznicę wydarzeń, które zmieniły bieg naszej historii.

___DM

ŻYCZENIA WIELKANOCNE

Drogie Wychowanki!

Niech nadchodzące Święta Wielkiej Nocy
przyniosą wszystkim same radosne i szczęśliwe dni.

Niech ten czas będzie okresem wzajemnej życzliwości,
okazją do spędzenia wspaniałych chwil w gronie najbliższych.

Niech w Waszych rodzinach i domach zagości radość, spokój
i wielka nadzieja odradzającego się życia.

Wesołych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei i miłości życzą
Kierownik,
Wychowawcy oraz Pracownicy
Internatu ZS nr1


Modded by Wojciech Gorzan & Wojtek Koroński
Member of The Internet Defense League
Powered by WordPress | Designed by: SharePoint Hosting | Thanks to Virtual Desktops, Project Server and Microsoft SharePoint