Festiwal Młodych Talentów

O festiwalu
Z nastaniem wiosny nauczyciele naszej szkoły cyklicznie organizują Festiwal Młodych Talentów. Jest to doskonała okazja, aby zmotywować uczniów do nauki, a także rozbudzić ich uzdolnienia i zainteresowania. W trakcie festiwalu uczniowie prezentują swoje umiejętności szerszej publiczności w następujących kategoriach: śpiew, zespół muzyczny, taniec, kabaret i z powodzeniem dowodzą, że przedstawianie swoich pasji jest świetną zabawą. Konkurs przyciąga co roku coraz większe grono młodzieży, która wkłada wiele pracy i zaangażowanie w przygotowanie do występu. Do wspólnej zabawy dołączają się również rówieśnicy z innych szkół ponad gimnazjalnych. Prezentowane występy ocenia jury biorąc pod uwagę: dobór repertuaru, kulturę słowa, dobór środków artystycznych, opanowanie repertuaru na pamięć, zdolności wokalne, lingwistyczne, taneczne, sceniczne i kabaretowe. Laureaci oraz wyróżnieni uczestnicy są zawsze są nagradzani.
Cele konkursu:

  • Prezentacja umiejętności estradowych, wokalnych uczniów
  • Popularyzacja nauki języków obcych poprzez śpiew
  • Rozwijanie kreatywności uczniów
  • Rozwijanie zainteresowań i umożliwienie prezentacji swoich pasji
  • Kształtowanie umiejętności współzawodnictwa oraz wymiana doświadczeń
  • Rozwijanie talentów estradowych

Zapraszamy do galerii z poprzedniej edycji:


Relacje i zdjęcia