„Słowiański papież…”

„Przecież niecały umieram.
To, co we mnie niezniszczalne, trwa.”
 (Tryptyk rzymski)

 

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS LITERACKI DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

NA UTWÓR ZAINSPIROWANY NAUCZANIEM I SYLWETKĄ ŚW. JANA PAWŁA II

pt.: „SŁOWIAŃSKI PAPIEŻ – MY Z NIEGO WSZYSCY

VII edycja

 I. Organizator konkursu:

Zespół Szkół nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Nowym Sączu.

II. Patronat honorowy konkursu:

Pani Bożena Jawor – Przewodnicząca Rady Miasta Nowego Sącza.

III. Cele konkursu:

Celem konkursu jest rozbudzenie wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych zainteresowania bogactwem  osoby świętego papieża Jana Pawła II, a także Jego spuścizną duchową, którą pozostawił nam w postaci : encyklik, adhortacji apostolskich, listów, kazań ale także zawarł ją w dramatach, wierszach i poematach. Owo poznawanie nauczania papieża – Polaka ma z kolei pomagać młodym ludziom  w kształtowaniu takich postaw jak: umiłowanie życia od momentu poczęcia do naturalnej śmierci, troska o rodzinę i umacnianie w niej wartości chrześcijańskich, patriotyczna  wierność temu duchowemu dziedzictwu, któremu na imię Polska, czy wreszcie odpowiedzialność  za głoszenie Ewangelii.

IV. Czas trwania konkursu:

W konkursie może wziąć udział każdy uczeń, który do 1 kwietnia 2017 roku prześle napisany przez siebie tekst na adres Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Sączu z dopiskiem: „Konkurs literacki”. Rozstrzygnięcie siódmej edycji literackiego współzawodnictwa nastąpi 21 kwietnia 2017 o godzinie 11.30.

V. Etapy konkursu:

  1. Nadesłanie pracy pisemnej jest równoznaczne ze zgłoszeniem swojego uczestnictwa w konkursie. Organizatorzy nie wymagają wcześniejszej deklaracji do wzięcia w nim udziału.
  1. Uczniowie klas ponadgimnazjalnych przesyłają swoje teksty literackie, nigdzie dotąd niepublikowane, na podany w punkcie VII adres ZS nr1 w Nowym Sączu ( do 01.04. 2017r.).
  2. Tekst powinien być czytelnie podpisany, a także zawierać dane autora: imię, nazwisko, szkoła, adres do korespondencji, e-mail, numer telefonu).
  3. Nadesłane prace oceni komisja konkursowa powołana przez Dyrektora Szkoły, nagradzając po trzy w  kategoriach: poezja i proza.
  4. Informacja o wynikach  oraz uroczystości wręczenia nagród zostanie przesłana do szkół uczestniczących w konkursie.

 

VI. Zadania uczestników:

1. Konkurs dla uczniów odbywa się w dwóch  kategoriach:

a) poezja– (inwokacja, poemat, pieśń, hymn, oda itp.)

b) proza – (esej, opowiadanie, rozprawka, list, artykuł prasowy lub wywiad)

2. Maksymalna objętość wypowiedzi literackiej to 3 strony formatu A4.

 VIII. Korespondencja konkursowa oraz informacje:

Zespół Szkół nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej, ul. Jagiellońska 84, 33-300 Nowy Sącz, Tel.:(018)442- 10 -05, 442-05-75; e-mail:sekretariat@zsnr1.pl.