Home » Instytucje wspomagające

Instytucje wspomagające

Instytucje wspomagające

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Nowym Sączu
ul. Broniewskiego 5,
tel.: (018) 443-86-22, (018) 547-37-66, 0604 19-66-28
www.poradnia-nowysacz.pl

Małopolski Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień (MOPiTU)
ul. Waryńskiego 1, 33-300 Nowy Sącz
tel. (18) 440 71 31, (18) 442 02 87 / fax. (18)) 442 02 87
www.uzaleznienia-nowysacz.malopolska.pl

Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej
33-300 Nowy Sącz ul. Śniadeckich 10a
Punkt pierwszego kontaktu
tel. 18 449 04 95 /całodobowo/

„A R K A” Poradnia Specjalistyczna i telefon zaufania
Plac Kolegiacki 1
Czynna w dni robocze, w godz. 17.00 – 19.00
tel. (18) 547-49-70

MONAR Poradnia Profilaktyczno-Konsultacyjna w Nowym Sączu
ul. Narutowicza 6
33-300 Nowy Sącz
tel. 18 443 74 44