Wyprawka 2014/2015

Informacja dla uczniów klas III Liceum ogólnokształcącego, Technikum oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej

Przydział sal na rozpoczęcie roku szkolnego 2014/15

Więcej informacji w rozwinięciu newsa.

Szkolenie wstępne bhp dla pracowników zatrudnionych w ZSnr1 od września 2014

Szkolenie wstępne bhp odbędzie się w dniu 01.09.2014 o godzinie 8:00 (sala nr 40).
Szkolenie jest obowiązkowe dla wszystkich nowo zatrudnionych pracowników w ZSnr1.

UWAGA: Rozdanie dyplomów i świadectw potwierdzających kwalifikacje zawodowe

Więcej info w rozwinięciu newsa!

Rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego: 1 września 2014 r.:
godz. 9.00 – Msza Św. w kościele na Starym Cmentarzu,
godz. 10.00 – Zespół Szkół nr 1 im. KEN
  • klasy pierwsze – spotkanie z Dyrekcją Zespołu Szkół a następnie z wychowawcami
  • pozostałe klasy – spotkanie wychowawców z młodzieżą
Przydział sal zostanie podany 1 września.

UWAGA: zebrania komisji przedmiotowych i Rady Pedagogicznej

Spotkanie komisji przedmiotowych i zespołu wychowawczego
28 sierpnia 2014 r. (czwartek) godz. 10:00
Zebranie plenarne Rady Pedagogicznej
29 sierpnia 2014 r. (piątek) godz. 12:00

UWAGA: zebranie z Rodzicami uczniów klas pierwszych

Zebranie z rodzicami uczniów klas pierwszych
28 sierpnia 2014 r.
  • V Liceum Ogólnokształcące – godzina 16:00
  • Technikum nr 1, Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 – godzina 17:00

UWAGA: egzamin poprawkowy maturalny!

26 sierpnia 2014 godz. 9:00

UWAGA: egzaminy poprawkowe!

27 sierpnia 2014 godz. 8:00
matematyka
28 sierpnia 2014 godz. 8:00
historia, język angielski, procesy technologiczne

Materialne wsparcie dla uczniów w ramach projektu „PIERWSZY DZWONEK”

Prezydent Miasta Nowego Sącza, informuje o możliwości udzielenia wsparcia z budżetu Województwa Małopolskiego dla uczniów z rodzin wielodzietnych, posiadających 4 lub więcej dzieci do 18 roku życia lub pozostających na utrzymaniu dzieci do 24 roku życia, uczących się lub studiujących, które zamieszkują na obszarze województwa małopolskiego.

Sądeczanin.info o wynikach matur w sądeckich liceach

Zapraszamy do lektury artykułu o wynikach matur w liceach na sądecczyźnie na stronach popularnego sądeczanina.info:

Matura 2014 w Nowym Sączu: Tu egzamin wypadł najlepiej


Modded by Wojciech Gorzan & Wojtek Koroński
Member of The Internet Defense League
Powered by WordPress | Designed by: SharePoint Hosting | Thanks to Virtual Desktops, Project Server and Microsoft SharePoint