Kliknij, by dowiedzieć się więcej! Kliknij, by dowiedzieć się więcej! Kliknij, by dowiedzieć się więcej!

Gra terenowa „Geoinfotropy”

W roku szkolnym 2016/17 w naszej szkole będzie realizowana innowacja pedagogiczna pod nazwą Gra Terenowa „Geoinfotropy”. Autorami tej innowacji są pani mgr Anna Banias (nauczyciel geografii) oraz pani mgr Urszula Kulak (nauczyciel biologii).

Zapraszamy do złożenia oferty na dostawę warzyw i owoców dla Warsztatów Zespołu Szkół nr 1

Więcej informacji w rozwinięciu newsa.

Dotacja od Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Nasza szkoła z powodzeniem aplikowała o przyznanie środków z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Przygotowany przez bibliotekę wniosek został pozytywnie rozpatrzony i otrzymaliśmy dotację w wysokości 15000 zł. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa jest programem rządowym, który przewiduje rozwijanie zainteresowań uczniów, wspieranie i promowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Uczniowie i nauczyciele zostali zaproszeni do wspólnego stworzenia listy książek, które wzbogacą zasoby naszej biblioteki. Nowe książki powinny napływać do biblioteki już na przełomie października i listopada

Stypendium Prezesa Rady Ministrów – gratulacje!

Z radością informujemy, że Agata Wójsik z klasy. 3d V LO i Małgorzata Ruchała z klasy 3j Technikum nr 1 otrzymały w nowym roku szkolnym 2016/2017 Stypendium Prezesa Rady Ministrów za wybitne wyniki w nauce.

Gratulujemy!!!

Regulamin konkursu „Racjonalnie się odżywiasz, zdrowie wygrywasz”

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami!

REGULAMIN KONKURSU

Stypendia im. Braci Potoczków

Trwa nabór wniosków o stypendia im. Braci Potoczków w roku szkolnym 2016/2017.

[UWAGA] Zebrania z Rodzicami

Zebrania z rodzicami uczniów odbędą się:
  • 21 września 2016r. (środa) – godzina 16.40 klasy drugie i trzecie Technikum nr 1 oraz trzecia ZSZ nr 1
  • 22 września 2016r. (czwartek) – godzina 16.40 klasy drugie V Liceum Ogólnokształcącego.

[UWAGA] Spotkania z Rodzicami uczniów klas maturalnych

Zebranie z Rodzicami uczniów klas maturalnych V Liceum Ogólnokształcącego oraz Technikum nr 1 odbędzie się:

19 września 2016r. (poniedziałek) o godzinie 16:30.

Zebrania z rodzicami rozpoczną się od spotkania z Panią Dyrektor w sali gimnastycznej.
Po jego zakończeniu rodzice zostaną poproszeni o przejście z wychowawcami do sal lekcyjnych.

Zapraszamy na Rajd!

Zapraszamy na kolejny – XLI Rajd Beskidników o Puchar Pani Dyrektor Barbary Świętoń. Więcej info w rozwinięciu newsa!

[UWAGA] Wyniki z poprawkowego egzaminu dojrzałości

Wyniki z poprawkowego egzaminu dojrzałości
do odbioru 12 września 2016
od godziny 9:30
w sekretariacie szkoły

Modded by Wojciech Gorzan & Wojtek Koroński
Member of The Internet Defense League
Powered by WordPress | Designed by: SharePoint Hosting | Thanks to Virtual Desktops, Project Server and Microsoft SharePoint