Dyrekcja

Dyrektor – mgr Barbara Świętoń

 

Wicedyrektor do spraw dydaktycznych – mgr Agnieszka Bugajska
Wicedyrektor do spraw zawodowych – mgr inż. Małgorzata Mazur

 

Kierownik warsztatów szkolnych – mgr inż. Małgorzata Mordarska
Kierownik internatu – mgr Małgorzata Bulanda