Żegnamy Profesora Józefa Adamczyka

Z głębokim żalem zawiadamiamy że 30 października 2020 odszedł od nas Pan Profesor Józef Adamczyk – Nauczyciel wychowania fizycznego.

Wychowawca wielu pokoleń, którego pamiętać będziemy jako oddanego młodzieży i życzliwego Pedagoga, serdecznego Kolegę i Przyjaciela.

Rodzinie zmarłego składamy kondolencje.