[UWAGA!] Zebranie Rady Pedagogicznej

Zebranie Rady Pedagogicznej odbędzie się 19 sierpnia 2019 o godz. 9:00 w świetlicy szkolnej.
Tematem zebrania będzie opiniowanie aneksu do Arkusza Organizacyjnego.