[Uwaga!] Stypendia dla młodzieży z technikum klas 2, 3 i 4 na rok szkolny 2020/2021 dla 30 uczniów z najwyższą średnią zawodową

Formularze należy składać do 14.08.2020. Projekt „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze turystyczno-gastronomicznym”

Regulamin i formularze są dostępne na stronie szkoły:

http://zsnr1.pl/wordpress/utworzenie-centrum-kompetencji-zawodowych-w-branzy-turystyczno-gastronomicznej-jako-odpowiedz-na-potrzeby-rynku-pracy/

  • Jeżeli składałeś już formularze na staże to przynosisz tylko wypełniony zał. nr 5
  • Jeżeli nie składałeś formularzy przynosisz wszystkie załączniki (zał. 1 i 2, zał. 3, zał. 4, zał. 6)
  • W formularzu wpisujesz formę wsparcia- stypendia to numer 6

Wchodząc do budynku szkoły musisz mieć ochronną maseczkę.

Wypełnione dokumenty należy przynieść do szkoły i wrzucić do urny która znajduje się przed sekretariatem.

Pomoc stypendialna dla uczniów będzie kierowana wyłącznie do uczniów szkół wchodzących w skład CKZ. Warunkiem wypłaty stypendium jest średnia z przedmiotów zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej – zgodnie z regulaminem rekrutacji (w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który przyznawane jest stypendium z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku bez stosowania zaokrągleń).

Wnioskodawca planuję wypłatę stypendiów w dwóch transzach z dołu raz na 5 miesięcy przez okres 10 miesięcy w wysokości 500 złotych miesięcznie.

O stypendium ubiegać mogą się uczniowie, którzy w roku szkolnym, na który przyznawane jest stypendium, są uczniami klasy drugiej, trzeciej lub czwartej szkół i placówek kształcenia zawodowego dla młodzieży w obszarze turystyczno-gastronomicznym.