[UWAGA Nauczyciele] Komunikat MEN ws. propozycji harmonogramu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 – konsultacje

Zmiana terminu egzaminu ósmoklasisty wpłynęła na przesunięcie terminu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

Z uwagi na duże znaczenie tej kwestii dla dyrektorów, nauczycieli, uczniów i rodziców przekazujemy do konsultacji projekt harmonogramu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021. Uwzględnia on m.in. nowe terminy postępowania rekrutacyjnego, terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych.

Do wiadomości dołączamy projekt harmonogramu rekrutacji oraz komunikat MEN w tej sprawie. Jednocześnie zachęcamy do udziału w konsultacjach.

Uwagi i opinie prosimy przekazywać drogą elektroniczną na adres mailowy konsultacje_rekrutacja@men.gov.pl do 13 maja br. do godz. 12.00.

 

Z wyrazami szacunku
Dariusz Piontkowski
Minister Edukacji Narodowej

 

Załączniki:

1. Projekt harmonogramu rekrutacji na rok szkolnych 2020/2021 – konsultacje – plik word

2. Projekt harmonogramu rekrutacji na rok szkolnych 2020/2021 – konsultacje – plik pdf

3. Terminy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych – konsultacje – komunikat MEN