[UWAGA!!!] Komunikat dla Maturzystów

Wykazy zdających w salach oraz informacja o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizowaniem wejścia do szkoły w poszczególnych dniach egzaminu maturalnego zostaną dostarczone maturzystom za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

Proszę zwrócić uwagę na przydzielone zdającym:

  • miejsca wejścia do szkoły
  • alfabetyczne ustawienie się do wejścia
  • godzinę i kolejność wejścia grupy

Wymagane jest bezwzględne podporządkowanie się poleceniom pracowników szkoły koordynujących przemieszczanie się osób na terenie szkoły.

Przypominamy o zakazie wnoszenia urządzeń teleinformatycznych, torebek oraz przyborów nieznajdujących się w wykazie CKE.

W szkole należy przestrzegać zasad sanitarnych, w tym dezynfekcji rąk i noszenia maseczek, oraz zachowanie dystansu społecznego.