[UWAGA Absolwenci] Odbiór świadectw dojrzałości

Odbiór świadectw dojrzałości odbędzie się w dniu 11.08.2020r. (wtorek) w godzinach: 9.00 – 14:00.

Do odbioru świadectwa dojrzałości uprawniony jest absolwent po okazaniu dowodu tożsamości lub rodzic przez niego upoważniony.

ZASADY ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA

Wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły proszone są o bezwzględne przestrzeganie zasad bezpieczeństwa:

  1. Wchodząc do szkoły zachowywać dystans społeczny,
  2. wejście na teren szkoły obowiązkowo w maseczce;
  3. po wejściu na teren szkoły należy zdezynfekować ręce;
  4. należy pamiętać o obowiązkowym zachowaniu 2m dystansu społecznego.
  5. każda osoba odbierająca świadectwo dojrzałości zobowiązana jest do posiadania własnych przyborów do pisania.