Szkolne zawody medyczno – sanitarne dla klas pierwszych

W czwartek 6 czerwca 2019 roku odbyły się w naszej szkole zawody medyczno – sanitarne dla uczniów klas pierwszych naszej szkoły.

Zawody przygotowali nauczyciele edukacji dla bezpieczeństwa z pomocą pozorantów i sędziów z klasy 1B LO i Samorządu Szkolnego – Gabriela Marszałek prowadziła zawody i była sędzią głównym. W zawodach wzięło udział osiem reprezentacji klasowych, które musiały rozwiązać test wiadomości z wiedzy medycznej i udzielić pierwszej pomocy pozorującym, którzy symulowali: porażenie prądem, uszkodzenie kręgosłupa, skręcenie stawu, atak padaczki, odurzenie narkotykami, ciało obce w klatce piersiowej, ukąszenie przez żmije i usuwanie kleszcza z ciała człowieka. O znaczeniu wiedzy z zakresu pierwszej pomocy przypomniała Pani Barbara Świętoń dyrektor szkoły, rozpoczynając nasze zawody. Po radosnej i kształcącej rywalizacji zawody wygrała pierwsza reprezentacja klasy 1A LO przed drugą reprezentacja klasy 1A LO i klasą 1H T. Gratulujemy i dziękujemy za udział!