Stypendium Fundacji Imienia Arcybiskupa Jerzego Ablewicza

O stypendium ubiegać się mogą uczniowie klasy siódmej i ósmej szkoły podstawowe oraz szkół ponadpodstawowych, które kończą się maturą.


Zgłaszając się po stypendium należy najpierw bardzo dokładnie zapoznać się z REGULAMINEM a następnie pobrać ze strony WNIOSEK. Dokumenty należy złożyć do 14 września 2020.
WNIOSEK i REGULAMIN do pobrania na stronie: http://www.fundacja.diecezja.tarnow.pl/
Uwaga: ilość nowych stypendiów jest ograniczona, stąd nie wszystkie wnioski będą rozpatrzone pozytywnie (nawet wówczas, gdy wnioski będą spełniać kryteria określone w regulaminie, nie daje to gwarancji uzyskania stypendium). Niekompletne wnioski nie będą rozpatrywane.

Wnioski należy wysyłać na adres:

Fundacja Imienia Arcybiskupa Jerzego Ablewicza
Ks. Robert Dytko
ul. Legionów 30
33-100 Tarnów