Ślubowanie klas pierwszych 13 października 2022 godzina 10:00 r. – informacje

Uroczystość ślubowania rozpocznie się o godzinie 10:00 na sali gimnastycznej.

Po złożeniu ślubowania przez uczniów klas pierwszych i wysłuchaniu części artystycznej będzie miało miejsce wręczenie nagród uczniom –  laureatom różnych konkursów, które odbyły się w aktualnym roku szkolnym.

Uczniowie klas pierwszych w dniu ślubowania nie mają zajęć dydaktycznych – przychodzą na ślubowanie. Uczniów obowiązuje strój galowy.

Po uroczystości ślubowania uczniowie wracają do domu.