Podziękowanie za udział w tegorocznej akcji „Szkoła do Hymnu”

Podziękowania od Ministra Edukacji i Nauki za udział w tegorocznej akcji „Szkoła do Hymnu”!