Otouczelnie.pl – portal o uczelniach wyższych i zasadach rekrutacji na studia

Zapraszamy tegorocznych maturzystów, a także uczniów, którzy będą zdawać maturę w niedalekiej przyszłości oraz rodziców na stronę otouczelnie.pl.

Przygotowano tutaj wykaz kierunków studiów

Można tam znaleźć informacje o uczelniach wyższych w Polsce oraz zasadach rekrutacji na studia  w roku akademickim 2020/21.

ZAPRASZAMY!