Konkurs Wiedzy o Patronie Szkoły – Komisji Edukacji Narodowej dla klas pierwszych

Konkurs odbędzie się 14.10.2020 r. jako jeden z etapów uroczystości ślubowania klas pierwszych.

Wszyscy przygotowują się do konkursu z materiałów zamieszczonych na stronie internetowej naszej szkoły oraz z materiałów z podręczników historii i Wikipedii.

Anna Tobiasz