Konkurs literacki „W krainie wyobraźni Zdzisława Beksińskiego”

W związku dziewięćdziesiątą rocznicą urodzin Zdzisława Beksińskiego, zapraszamy do udziału w konkursie literackim „W krainie wyobraźni Zdzisława Beksińskiego”.

Zadaniem uczestników jest napisanie pracy w dowolnej formie (np. opowiadanie, wiersz, esej, itp.), nieprzekraczającej dwóch stron A4 (wielkość czcionki – 12), będącej komentarzem do wybranego dzieła artysty.

Prace konkursowe powinny być dostarczone wraz z wydrukiem dzieła, które zainspirowało uczestnika do dnia 13 stycznia 2020 roku.

Zapraszamy do udziału w konkursie:
Magdalena Bułat i Agnieszka Cepielik