Język rosyjski od podstaw!

Serdecznie zapraszam!!! uczniów naszej szkoły, którzy są zainteresowani nauką języka rosyjskiego na zajęcia dodatkowe prowadzone w ramach innowacji pedagogicznej „Język rosyjski od podstaw!”.

Вв Рр Чч Гг Ии Жж Лл Вв Фф Ы Цц Йй Бб Ии Сс Яя Юю Зз Дд Ээ

Proponowane terminy zajęć dodatkowych:

  • Poniedziałek 08:50 – 09:35 oraz 11:30 – 12:15
  • Wtorek 8:50 – 09:40
  • Środa 11:30 – 12:15
  • Czwartek 14:00 – 15:00
  • Piątek 11:30 – 12:15

Szczegółowych informacji udziela nauczyciel j. rosyjskiego
M. Kałużny