Informacja o wyniku naboru na stanowisko Samodzielnego referenta ds. kadr w Zespole Szkół Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Nowym Sączu

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 im. KEN informuje, iż w wyniku konkursowym na stanowisko samodzielnego referenta ds. kadr nie zgłosił się żaden kandydat.