Tydzień Języków Obcych

Pomysł na coroczną organizację Tygodni Językowego w szkole zrodził się po zakończeniu innowacji pedagogicznej pt. Cudze chwalicie swego nie znacie.

Celem projektu stała się chęć rozbudzenia wśród uczniów zamiłowania do nauki języków obcych. Pokazanie jak ważna we współczesnym świecie jest znajomość języków obcych a także znajomość kultury i obyczajów panujących w krajach posługujących się innym językiem. Uczestnikami projektu są uczniowie Zespołu Szkół nr 1.