Odczyty matematyczne

W naszej szkole od kilkunastu lat odbywają się comiesięczne wykłady matematyczne nazywane powszechnie „Odczytami Matematycznymi”. Są to spotkania, na których uczniowie z naszej placówki, oraz z innych sądeckich szkół, mogą pogłębić swoją wiedzę matematyczną. Zapewniają nam to doktorzy i profesorowie z dziedziny matematyki, którzy przyjeżdżają do nas niemal z całej Polski. Zawsze w nowy i ciekawy sposób, za pomocą przeróżnych metod wizualnych i audiowizualnych dostarczają naszym umysłom wiele nowych informacji z zakresu współczesnej nauki matematycznej, jak również z jej historii.

       W trakcie prowadzonego odczytu, każdy z uczestników może zadawać wykładowcom pytania i wysłuchać zwrotnie od nich odpowiedzi. Te spotkania rozjaśniają i otwierają słuchaczom drogę do świata matematyki, który swoim obszarem wychodzi daleko poza granice szkolnych programów, a w swych nieznanych przestrzeniach staje się światem nauki nieskończonej i bardzo ciekawej.

       Odczyty organizowane są wspólnie: przez Polskie Towarzystwo Matematyczne i Zespół Szkół Nr 1 im. KEN w Nowym Sączu. Osobami odpowiedzialnymi za zapraszanie Wykładowców i organizację wykładów są:

Prezes Sądeckiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Matematycznego – dr Tadeusz Rams,

Sekretarz Sądeckiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Matematycznego – dr inż. Anna Kochanek.