Małopolskie Talenty

Trwa nabór uczniów do wojewódzkiego projektu „Małopolskie Talenty”, realizowanego przez Fundację Sądecką. Obecnie trwa rekrutacja uzupełniająca do tego projektu, czyli nominacja do projektu najzdolniejszych uczniów wg zasad przybliżonych w Regulaminie rekrutacji i wsparcia uczniów zdolnych. Termin przyjmowania tych zgłoszeń zwany nominacją nauczycielsko-rodzicielską trwa do 27 maja 2020 roku. Organizatorzy proszą o złożenie dokumentów wymienionych w regulaminie do biura Fundacji Sądeckiej w terminie do 27 maja br.

Dokumenty do pobrania:

O PROJEKCIE „Małopolskie Talenty – I, II i III etap edukacyjny – powiat Miasto Nowy Sącz”

REGULAMIN rekrutacji oraz organizacji zajęć w ramach „Małopolskie Talenty – I, II i III etap edukacyjny – powiat Miasto Nowy Sącz”

Formularz rekrutacyjny ucznia do projektu „Małopolskie Talenty – I, II i III etap edukacyjny – powiat Miasto Nowy Sącz”

Deklaracja uczestnictwa ucznia w projekcie koordynacyjnym „Małopolskie Talenty”

Oświadczenie nauczyciela nominującego

Arkusz nominacji – komp. język angielski

Arkusz nominacji – komp. matematyka

Arkusz nominacji – komp. przedsiębiorczość

Arkusz nominacji – komp. technologie informacyjno-komunikacyjne