Geoinfotropy

W roku szkolnym 2016/17 w naszej szkole będzie realizowana innowacja pedagogiczna pod nazwą Gra Terenowa „Geoinfotropy”. Autorami tej innowacji są pani mgr Anna Banias (nauczyciel geografii) oraz pani mgr Urszula Kulak (nauczyciel biologii).

Innowacja ta ma charakter metodyczny i jej celem jest poszerzenie i wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły, wzbogacenie wiedzy i umiejętności uczniów, rozwijanie zainteresowań przyrodniczych wśród uczniów, wdrażanie w metodologię badań przyrodniczych, poznanie walorów przyrodniczych i kulturowych Beskidu Sądeckiego, uwrażliwienie na piękno przyrody oraz docenienie jej roli w życiu człowieka.
Proponowana innowacja pedagogiczna skierowana jest do uczniów zainteresowanych biologią i geografią. W trakcie roku szkolnego będą podejmowane różnorodne działania
z zakresu obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych z geografii
i biologii, które będą poszerzać wiedzę i umiejętności uczniów i jednocześnie przygotowywać do wzięcia udziału w grze terenowej „Geoinfotropy”, będącej podsumowaniem innowacji pedagogicznej. Geoinfotropy odbędą się na przełomie maja i czerwca 2017 roku na terenie Lasu Falkowskiego i Miasteczka Galicyjskiego w Nowym Sączu.

Zajęcia terenowe w Roztoce Ryterskiej

16 września 2016 r. odbyła się wycieczka do Ośrodka Edukacji Leśnej LKP w Roztoce Ryterskiej. Zajęcia poprowadził pan leśniczy Krzysztof Tomasiak w ramach oferty edukacyjnej przygotowanej przez Leśny Kompleks Promocyjny „Lasy Beskidu Sądeckiego”. Nasi uczniowie z klasy 2d, 2e oraz 2i zwiedzili Izbę Leśną, która znajduje się w zabytkowej leśniczówce wybudowanej w 1919 r. przez hr. Adama Stadnickiego. Młodzież obejrzeła stałą ekspozycję pt. „Puszcza karpacka”, zapoznała się z fauną i florą Beskidu Sądeckiego, budową i funkcjami lasu oraz pracą leśnika. Następnie uczniowie udali się do lasu, aby zebrać i oznaczyć podstawowe gatunki drzew i krzewów iglastych i liściastych. Na zakończenie wycieczki odbył się egzamin z rozpoznawania drzew i krzewów.
Dziękujemy panu leśniczemu za interesujące zajęcia i przekazanie dla szkoły klucza do oznaczania roślin.

Urszula Kulak