Kelner Sommelier

Innowacja programowa : Kelner Sommelier – specjalista w dziedzinie wiedzy o winie.

Na przełomie stycznia i lutego 2018r zakończona została innowacja pedagogiczna „Kelner Sommelier –specjalista w dziedzinie wiedzy o winie”. Innowacja skierowana była do uczniów klasy 2m technikum, przygotowujących się do zawodu kelnera, jako rozszerzenie kwalifikacji T.09- Wykonywanie usług kelnerskich. Innowacja rozpoczęła się w roku szkolnym 2016/2017 i realizowana była przez autorki tej innowacji Panią Jadwigę Klimczak oraz Panią Danutę Kożuch. W obecnym roku w kl.2m innowację programową wdrożyła Pani Wioleta Cięciwa.
Innowacja obejmowała multimedialne lekcje z obsługi kelnerskiej, zajęcia praktyczne w serwowaniu wina i konkurs wiedzy o winie. Wprowadzenie tej innowacji miało na celu:
– poszerzenie i wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły,
– podniesienie jakości pracy szkoły,
– umożliwienie rozwoju i rozbudzenia zainteresowań uczniów,
– stworzenie możliwości do zaprezentowania różnorodnych i niestandardowych umiejętności uczniów,
– motywowanie uczniów do intensywnej pracy.
Prezentacje multimedialne i lekcje z wykorzystaniem Internetu pozwoliły uczniom lepiej poznać regiony uprawy najważniejszych odmian winorośli na świecie, sposoby produkcji wybranych rodzajów win, poprawiły umiejętność trafnego doboru win do potraw.Przedstawiły nomenklaturę winiarską, nazwy używane przy degustacji win i słownik ocen.
Dnia 16.05.2018r. kl 2m odbyła wycieczkę do Winnicy Nowizny w Połomiu Małym. Miała ona charakter przedmiotowy. Młodzież miała możliwość pogłębienia i utrwalenia wiedzy z zakresu odmian winorośli, doboru ich do naszego regionu, najczęściej występujących chorób i szkodników winorośli, produkcji win. Dużą ciekawostką była zabytkowa piwnica z roku 1891 którą udało się właścicielom przenieść i odnowić. Uczniowie mogli również zobaczyć podstawowe urządzenia do produkcji wina oraz zapoznać się z innymi formami prowadzenia działalności gastronomicznej w winnicy. Winnica Nowizny to czynne gospodarstwo enoturystyczne, czyli inaczej określając wyspecjalizowana agroturystyka. Gospodarstwo ukierunkowane jest na uprawę winorośli i ich przetwórstwo. Ideą gospodarstwa jest prowadzenie go w jak największej harmonii z naturą.
Na zakończenie wycieczki w Winnicy zostały rozdane przez Panią Wicedyrektor Małgorzatę Mazur nagrody rozstrzygające konkurs wiedzy o winie.
• I miejsce zdobyła Aneta Syktus
• II miejsce Krzesz Klaudia
• III miejsce Szymon Maślanka

Uczniom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.