Podręczniki

Poniżej listy zawierające wykazy podręczników i materiałów ćwiczeniowych (takich, które uczeń ma obowiązek zakupić) dla wszystkich klas do przedmiotów ogólnokształcących oraz do przedmiotów zawodowych na rok szkolny 2020/2021

 


PRZEDMIOTY OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

V Liceum Ogólnokształcące – po szkole podstawowej

V Liceum Ogólnokształcące – po gimnazjum

Technikum nr 1 – po szkole podstawowej

Technikum nr 1 – po gimnazjum


PRZEDMIOTY ZAWODOWE