Ślubowanie + rota

 

 

Prowadzący:

Wzywam Was uczennice i uczniowie klas pierwszych do złożenia ślubowania przez powtórzenie słów jego roty.

Baczność / lub: Do ślubowania/

 

Dyrektor:

„My uczniowie klas pierwszych Zespołu Szkół nr 1 im. KEN przekroczywszy progi nowej Szkoły ślubujemy uroczyście nauką, pracą społeczną oraz zachowaniem dowodzić na co dzień naszej dobrej woli i szczerego pragnienia wiedzy.

Stać się godnymi symboli narodowych widniejących na sztandarze naszej szkoły.

Ślubujemy szanować ten sztandar i niegodnym postępowaniem nigdy go nie splamić!”

(pierwszoklasiści powtarzają każdy werset).

 

Dyrektor:

Wierzę, że wszyscy postaracie się dotrzymać ślubowania!

 

Prowadzący:

Spocznij! / lub: Po ślubowaniu/