Konkurs Piosenki Obcojęzycznej

Na stałe do kalendarza roku szkolnego wszedł konkurs, w trakcie którego uczniowie prezentują umiejętności wokalno – lingwistyczne i dowodzą, że śpiewanie w językach obcych to świetna zabawa. A wygląda to tak…:

 

Do udziału zaproszeni są zarówno wykonawcy indywidualni, jak i grupy wokalno-instrumentalne. Konkurs co roku przyciąga coraz większe grono młodzieży, która wkłada wiele pracy i entuzjazmu w przygotowanie do występu. Prezentowane piosenki ocenia jury uwzględniając: fonetykę, dobór repertuaru, interpretację, kulturę słowa, dobór środków artystycznych, opanowanie tekstu na pamięć oraz zdolności wokalne.

Wysiłki uczniów są zawsze nagradzane, a nagroda specjalna dla laureatów I oraz II miejsca to reprezentowanie szkoły na Międzyszkolnym Konkursie Piosenki Obcojęzycznej, który organizowany jest przez Zespół Szkół Nr 1 im. KEN w Nowym Sączu (http://zsnr1.pl/wordpress/miedzyszkolny-festiwal-piosenki-obcojezycznej/).

 

Cele konkursu:

  • Prezentacja umiejętności lingwistycznych i wokalnych uczniów
  • Popularyzacja nauki języków obcych poprzez śpiew
  • Rozwijanie kreatywności uczniów
  • Rozwijanie zainteresowań i umożliwienie prezentacji swoich pasji
  • Kształtowanie umiejętności współzawodnictwa
  • Rozwijanie talentów estradowych