Zasady Oceniania Wewnątrzszkolnego

Aneksy – zdalne nauczanie – przedmioty ogólnokształcące
Aneksy – zdalne nauczanie – przedmioty zawodowe