Święto Narodowe Trzeciego Maja. 230 rocznica uchwalenia Konstytucji 1791r.

Dla wszystkich Polaków majowe święta to szczególne dni.

Drugiego maja  świętujemy Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej. Ustanowiono je wzorem innych krajów dla podkreślenia rangi symboli narodowych, szacunku i przywiązania do barw narodowych. Dlatego też w tym dniu nasza biało-czerwona flaga powinna stać się symbolem łączącym i jednoczącym Polaków na wszystkich kontynentach, stanowiąc widoczny symbol ich przynależności narodowej.

Dzień 3 maja ustanowiono świętem narodowym w dowód pamięci po przodkach, którzy próbowali ocalić kraj przed upadkiem. 3 maja 1791 r. posłowie zebrani na sejmie w Warszawie uchwalili Konstytucję. Była to ustawa regulująca ustrój prawny Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Konstytucja 3 maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie nowoczesną, spisaną konstytucją.

Król Stanisław August Poniatowski w warszawskiej katedrze uroczyście zaprzysiągł tekst nowej konstytucji. Na wieść o tym na ulicach Warszawy odbyła się wielka, patriotyczna manifestacja, a lud wiwatował na cześć jej twórców: Króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, Hugo Kołłątaja i Stanisława Małachowskiego.

Konstytucja 3 maja stała się symbolem wewnętrznych sił narodu zdolnego do politycznego odrodzenia się. Była dziełem polskiej myśli politycznej i rozumnej polityki, dowodem, że Polacy znaleźli siły do przezwyciężenia rozkładu państwa i zdobyli się na wytyczenie drogi, która spotkała się z uznaniem całej postępowej Europy.