RODO

KLAUZULA RODO oraz INFORMACJA O MONITORINGU, kliknij aby powiększyć:

 

 


1. Przekazanie danych osobowych bez wymaganych przez Administratora zabezpieczeń stanowi naruszenie ochrony danych osobowych, może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych i powinno być traktowane jako incydent. (Art. 32, Art. 33, Art. 34 RODO).
2. NIE przesyłaj e-mailem, NIE przenoś na nośnikach zewnętrznych plików z danymi osobowymi lub danymi chronionymi w zakładzie pracy, które nie zostały zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający ich zdekodowanie przez osoby nieuprawnione.
3. Przed przekazaniem danych osobowych (listy, wykazy itp.) zaszyfruj pliki! Nie przekazuj list, wykazów z danymi osobowymi w treści wiadomości (np. e-mail), zamiast tego wskaż, że dane znajdują się w załączniku, staraj się zapisać listę z danymi osobowymi jako plik i zaszyfruj go przed wysłaniem.
4. Hasło zabezpieczające zaszyfrowany plik z danymi przekazuj w inny sposób niż zabezpieczony plik (np. telefonicznie, SMS itp.).

Instrukcja szyfrowania plików w programie 7zip