STOP AGRESJI

W programie profilaktyczno – edukacyjnym  naszego internatu szczególną  uwagę kierujemy na przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym oraz ich eskalacji i przeradzanie się w proces przemocy.

W obecnym czasie, kiedy tak trudno pogodzić się z izolacją i przymusową rezygnacją  z dotychczasowego trybu życia, częściej może dochodzić do  agresji, przemocy czy cyberprzemocy, które niestety pociągają za sobą kolejne werbalne czy fizyczne ataki. Zachęcam Was do zapoznania się z informacjami jak unikać i bronić się przed przemocą czy cyberprzemocą. Pomimo trudnych czasów musimy wystrzegać się zachowań agresywnych, problemy rozwiązywać w sposób konstruktywny, a emocje ująć w ramy zasad i norm godnych każdego człowieka.

___AP


Modded by Wojciech Gorzan & Wojtek Koroński
Member of The Internet Defense League
Powered by WordPress | Designed by: SharePoint Hosting | Thanks to Virtual Desktops, Project Server and Microsoft SharePoint