Regulamin Internatu

REGULAMIN ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA INTERNATU
Załącznik nr 1 – REGULAMIN REKRUTACJI DO INTERNATU
Załącznik nr 2 – REGULAMIN PRACOWNI KOMPUTEROWEJ
Załącznik nr 3 – REGULAMIN INTERNATU W CZASIE PANDEMII
Załącznik nr 4 – PROCEDURY POSTĘPOWANIA WYCHOWAWCÓW
Załącznik nr 5 – RAMOWY HARMONOGRAM DNIA

 


Modded by Wojciech Gorzan & Wojtek Koroński
Member of The Internet Defense League
Powered by WordPress | Designed by: SharePoint Hosting | Thanks to Virtual Desktops, Project Server and Microsoft SharePoint