REKRUTACJA DO INTERNATU

REKRUTACJA

NA ROK SZKOLNY 2021/2022

 

I. REGULAMIN REKRUTACJI DO INTERNATU

Zgodnie z Rozporządzeniami Ministra Edukacji Narodowej oraz wytycznymi Urzędu Miasta Nowego Sącza, opracowany został regulamin rekrutacji do internatu. Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z jego treścią.

REGULAMIN REKRUTACJI DO INTERNATU

II. HARMONOGRAM REKRUTACJI

Harmonogram rekrutacji do Internatu ZS nr 1 ustalony został na podstawie ogłoszonych przez Ministra Edukacji Narodowej terminów postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022.

Termin składania wniosków: 17 maja – 2 sierpnia 2021

Termin ogłoszenia listy osób przyjętych: 4 sierpnia 2021, godz. 14:00 

Termin rekrutacji uzupełniającej: 5 sierpnia – 26 sierpnia 2021

Ogłoszenie ostatecznej listy osób przyjętych: 27 sierpnia 2021, godz. 14:00

III. PROCEDURA SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wnioski można składać osobiście w Internacie ZS nr 1 w Nowym Sączu, ul. Reja 8 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. W przypadku przesyłania wniosków drogą elektroniczną, deklarację kontynuowania pobytu lub podanie wraz z załącznikami należy wydrukować, uzupełnić, zeskanować i przesłać na adres internatu: internat@zsnr1.pl

IV. WNIOSKI DO POBRANIA

Deklarację kontynuowania pobytu lub podanie o przyjęcie prosimy wydrukować dwustronnie.

ZAŁĄCZNIK NR 1 – Deklaracja kontynuowania pobytu

ZAŁĄCZNIK NR 2 – Podanie o przyjęcie do internatu

ZAŁĄCZNIK NR 3 – Oświadczenie dotyczące rodziny wielodzietnej

ZAŁĄCZNIK NR 4 – Oświadczenie dotyczące niepełnosprawności kandydatki

ZAŁĄCZNIK NR 5 – Oświadczenie dotyczące niepełnosprawności rodzica

ZAŁĄCZNIK NR 6 – Oświadczenie dotyczące niepełnosprawności rodziców

ZAŁĄCZNIK NR 7 – Oświadczenie dotyczące niepełnosprawności rodzeństwa

ZAŁĄCZNIK NR 8 – Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

ZAŁĄCZNIK NR 9 – Oświadczenie o wychowywaniu w pieczy zastępczej

ZAŁĄCZNIK NR 10 – Oświadczenie dotyczące rodzeństwa kandydatki

ZAŁĄCZNIK NR 11 – Oświadczenie dotyczące szczególnych osiągnięć

 

 


Modded by Wojciech Gorzan & Wojtek Koroński
Member of The Internet Defense League
Powered by WordPress | Designed by: SharePoint Hosting | Thanks to Virtual Desktops, Project Server and Microsoft SharePoint