ZAKWATEROWANIE DO INTERNATU

Poniżej zamieszczamy informacje dotyczące zakwaterowania wychowanek do internatu na rok szkolny 2021/2022.

I. 31 sierpnia 2021r. przyjazd wychowanek do internatu w godzinach:

a). od 16:00 do 18:00 wychowanki nowoprzyjęte

b). od 18:00 do 20:00 wychowanki kontynuujące zamieszkanie

II. Prosimy Rodziców i Wychowanki o zapoznanie się z Regulaminem Funkcjonowania Internatu w czasie epidemii w roku szkolnym 2021/2022 oraz dostarczenie podczas zakwaterowania wypełnionego: Oświadczenia, Deklaracji dotyczącej żywienia oraz Formularza zgłoszenia pobytu czasowego.

a). Regulamin funkcjonowania internatu w czasie pandemii REGULAMIN

b). Oświadczenia Rodzica/ Opiekuna prawnego OŚWIADCZENIA

c). Deklaracja dotycząca żywienia DEKLARACJA

d). Formularz zgłoszenia pobytu czasowego FORMULARZ

III. W dniu kwaterowania nie będzie wyżywienia, żywienie rozpocznie się od obiadu 1 września.


Modded by Wojciech Gorzan & Wojtek Koroński
Member of The Internet Defense League
Powered by WordPress | Designed by: SharePoint Hosting | Thanks to Virtual Desktops, Project Server and Microsoft SharePoint