HARMONOGRAM REKRUTACJI

Pragniemy poinformować o obowiązujących terminach postępowania rekrutacyjnego do Internatu ZS nr1 w Nowym Sączu.

Harmonogram został ustalony na podstawie ogłoszonych przez MEN terminów postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022.

Termin składania wniosków: 17 maja – 2 sierpnia 2021

Termin ogłoszenia listy osób przyjętych: 4 sierpnia 2021, godz. 14:00 

Termin rekrutacji uzupełniającej: 5 sierpnia – 26 sierpnia 2021

Ogłoszenie ostatecznej listy osób przyjętych: 27 sierpnia 2021, godz. 14:00


Modded by Wojciech Gorzan & Wojtek Koroński
Member of The Internet Defense League
Powered by WordPress | Designed by: SharePoint Hosting | Thanks to Virtual Desktops, Project Server and Microsoft SharePoint