PODZIĘKOWANIA DLA MATURZYSTEK

Drogie Maturzystki!

Kończy się pewien etap w Waszym życiu, a jednocześnie rozpoczyna kolejny. Dziękujemy Wam za wspólnie spędzony czas, młodzieńczą radość, spontaniczność i aktywny udział w życiu społeczności internatu. Kształtujcie w sobie szlachetność, wytrwałość i spełniajcie swoje marzenia.
Pragniemy podziękować również Waszym Rodzicom za okazywane wsparcie, zaangażowanie w Wasz rozwój oraz życzliwe współdziałanie z naszym internatem.

 


Modded by Wojciech Gorzan & Wojtek Koroński
Member of The Internet Defense League
Powered by WordPress | Designed by: SharePoint Hosting | Thanks to Virtual Desktops, Project Server and Microsoft SharePoint